Zmiana klasyfikacji sektorowej Spółki, z sektora "usługi inne" na sektor "hotele i restau