Wpisanie Spółki na listę uczestników indeksów WIG oraz WIG-PL