Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za 2007 r.