Annual financial reports

ENG: The documents posted on this website are foreign-language versions of the original financial Periodic Reports issued in the Polish version (published via the dedicated ESPI system provided by the Polish Financial Supervision Authority for public companies and companies listed on the Warsaw Stock Exchange) and only the original version of these financial Reports is binding. The documents posted on this website are unofficial versions and have been prepared for informational purposes and may only be used for internal purposes. In case of any discrepancies between the Polish and English versions, the Polish version will prevail.

 

PL: Dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią obcojęzyczne wersje oryginału finansowych Raportów Okresowych wydanych w wersji polskiej (opublikowanych za pośrednictwem dedykowanego systemu ESPI udostępnionego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla spółek publicznych i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) i wiążąca jest wyłącznie wersja oryginalna tych finansowych Raportów Okresowych. Dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią wersje nieoficjalne i zostały przygotowane w celach informacyjnych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską i angielską, wersja polska będzie wiążąca.

 

Attachments:

RR/2021 - The Single Financial Statements of Rainbow Tours S.A. z for the financial year ended on 31.12.2021

SRR/2021 - The Consolidated Financial Statements of Rainbow Tours Group for the financial year ended on 31.12.2021

RMBO 2021 - The Report of the Management Board of Rainbow Tours S.A. on operations of the Company and Rainbow Tours Group in the financial year 2021

RR/2022 - The Single Financial Statements of Rainbow Tours S.A. z for the financial year ended on 31.12.2022

SRR/2022 - The Consolidated Financial Statements of Rainbow Tours Group for the financial year ended on 31.12.2022

RMBO 2022 - The Report of the Management Board of Rainbow Tours S.A. on operations of the Company and Rainbow Tours Group in the financial year 2022

RR/2023 - The Single Financial Statements of Rainbow Tours S.A. z for the financial year ended on 31.12.2023

SRR/2023 - The Consolidated Financial Statements of Rainbow Tours Group for the financial year ended on 31.12.2023

Attachments