Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu sierpniu 2018 roku
2018-09-25 - 16:35

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu sierpniu 2018 roku
Data: 25.09.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2018

Informacja o przychodach Spółki w miesiącu sierpniu 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu sierpniu 2018 roku wyniosła 238,7 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 206,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,4%. Przychody z pośrednictwa wyniosły 16,6 mln PLN i były niższe o około 20,6% od przychodów analogicznego okresu 2017 roku, które wyniosły 20,9 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu sierpniu 2018 roku wyniosły 255,3 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 227,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 12,1%.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 1.056,8 mln PLN i są wyższe o około 15,7% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 913,2 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 93,9 mln PLN i były niższe o około 1,2% od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 95,0 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 1.150,7 mln PLN i są wyższe o około 14,1% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 1.008,2 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu sierpniu 2018 roku wyniosła 239,3 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 206,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,7%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 29,1 mln PLN i były niższe o około 17,3% od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły 35,2 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu sierpniu 2018 roku wyniosły 268,4 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 242,0 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 10,9%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 1.067,7 mln PLN i są wyższe o około 16,9% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 913,2 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 154,8 mln PLN i były wyższe o około 0,9% od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 153,4 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku wyniosły 1.222,5 mln PLN i są wyższe o około 14,6% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 1.066,6 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za sierpień 2018 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia 2018 roku do sierpnia 2018 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).
Treść: Notoria Serwis