Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2018/2019 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
2018-09-05 - 15:41

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2018/2019 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Data: 05.09.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych

z oferty ZIMA 2018/2019 (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2018 – marzec 2019) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 sierpnia 2018 roku wyniosła 22.979 rezerwacji, co oznacza wzrost o 9,1 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu ZIMA 2017/2018 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 21.064 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie listopad 2018 – marzec 2019 roku.
Treść: Notoria Serwis