Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu lipcu 2018 roku
2018-08-27 - 17:24

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu lipcu 2018 roku
Data: 27.08.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2018

Informacja o przychodach Spółki w miesiącu lipcu 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu lipcu 2018 roku wyniosła 240,4 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 211,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 13,6%. Przychody z pośrednictwa wyniosły 29,2 mln PLN i były wyższe o około 18,7% od przychodów analogicznego okresu 2017 roku, które wyniosły 24,6 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2018 roku wyniosły 269,6 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 236,3 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 14,1 %.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku wyniosły 818,1 mln PLN i są wyższe o około 15,8% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 706,3 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku wyniosły 77,3 mln PLN i były wyższe o około 4,3 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 74,1 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku wyniosły 895,4 mln PLN i są wyższe o około 14,7% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 780,4 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu lipcu 2018 roku wyniosła 241,1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 211,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 14,0 %. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 47,8 mln PLN i były wyższe o około 13,8 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły 42,0 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2018 roku wyniosły 289,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 253,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 14,0 %.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku wyniosły 828,4 mln PLN i są wyższe o około 17,3 % od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 706,3 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 125,7 mln PLN i były wyższe o około 6,3 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 118,2 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku wyniosły 954,1 mln PLN i są wyższe o około 15,7 % od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 824,5 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za lipiec 2018 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia 2018 roku do lipca 2018 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o i ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).
Treść: Notoria Serwis