Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu czerwcu 2018 roku
2018-07-24 - 16:38

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu czerwcu 2018 roku
Data: 24.07.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2018

Informacja o przychodach Spółki w miesiącu czerwcu 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu czerwcu 2018 roku wyniosła 183,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 157,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 16,7%. Przychody z pośrednictwa wyniosły 24,8 mln PLN i były wyższe o około 5,1% od przychodów analogicznego okresu 2017 roku, które wyniosły 23,6 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu czerwcu 2018 roku wyniosły 208,3 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 180,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,2 %.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 575,3 mln PLN i są wyższe o około 16,3% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 494,7 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 50,6 mln PLN i były wyższe o około 2,0 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 49,6 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 625,9 mln PLN i są wyższe o około 15,0% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 544,3 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu czerwcu 2018 roku wyniosła 185,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 157,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 18,3 %. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 42,0 mln PLN i były wyższe o około 9,9 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły 38,2 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu czerwcu 2018 roku wyniosły 227,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 195,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 16,6 %.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 584,6 mln PLN i są wyższe o około 18,2 % od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 494,7 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 80,5 mln PLN i były wyższe o około 5,6 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 76,2 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 665,1 mln PLN i są wyższe o około 16,5 % od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 570,9 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za czerwiec 2018 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia 2018 roku do czerwca 2018 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o i ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).
Treść: Notoria Serwis