Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2018 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2018 roku.
2018-07-05 - 12:11

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2018 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Data: 05.07.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2018

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2018 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień 2018 – październik 2018) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2018 roku wyniosła 278.748 rezerwacji, co oznacza wzrost o 20,2 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu Lato 2017 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 231.951 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2018 do października 2018 roku.
Treść: Notoria Serwis