Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu maju 2018 roku
2018-06-25 - 16:21

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu maju 2018 roku
Data: 25.06.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2018

Informacja o przychodach Spółki w miesiącu maju 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu maju 2018 roku wyniosła 92,7 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 76,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 21,3%. Przychody z pośrednictwa wyniosły 9,5 mln PLN i były niższe o około – 31,2% od przychodów analogicznego okresu 2017 roku, które wyniosły 13,8 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu maju 2018 roku wyniosły 102,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 90,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 13,3 %.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku wyniosły 391,8 mln PLN i są wyższe o około 16,1% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 337,4 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku wyniosły 25,8 mln PLN i były niższe o około -0,8% od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 26,0 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku wyniosły 417,6 mln PLN i są wyższe o około 14,9% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 363,4 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu maju 2018 roku wyniosła 94,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 76,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 23,3 %. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 16,0 mln PLN i były niższe o około - 17,5 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły 19,4 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu maju 2018 roku wyniosły 110,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w którym przychody wyniosły 95,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,0 %.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku wyniosły 398,7 mln PLN i są wyższe o około 18,2 % od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 337,4 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 38,4 mln PLN i były wyższe o około 1,1 % od przychodów analogicznego okresu roku 2017, które wyniosły w tym okresie 38,0 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku wyniosły 437,1 mln PLN i są wyższe o około 16,4 % od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku, które wyniosły w tym okresie 375,4 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za maj 2018 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia 2018 roku do maja 2018 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o i ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).
Treść: Notoria Serwis