Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2017
2018-04-29 - 20:14

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
Data: 29.04.2018 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 407 7111 201 044331 642274 480
Zysk (strata) na działalności operacyjnej47 09134 35611 0947 852
Zysk (strata) przed opodatkowaniem44 74333 50510 5417 657
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego36 14126 9778 5146 165
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 588-4 2874 615-980
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 735-13 072-4 885-2 987
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-10 685-16 357-2 517-3 738
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-11 832-33 716-2 787-7 705
Aktywa razem297 528255 15571 33457 675
Zobowiązanie długoterminowe3 2205 2167721 179
Zobowiązania krótkoterminowe188 963159 76645 30536 113
Kapitał własny1 4551 455349329
Kapitał podstawowy105 34590 17325 25720 383
Ilość akcji zwykłych w tys. szt. (co do dywidendy)14 50214 43214 50214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą2,491,870,590,43
Wartość księgowa na jedną akcję7,266,251,741,41
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-29Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu
2018-04-29Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu
2018-04-29Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu
2018-04-29Piotr BurwiczCzłonek ZarząduTreść: Notoria Serwis