Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Raport roczny R 2017
2018-04-29 - 20:08

Tytuł raportu: Raport roczny R  2017
Data: 29.04.2018 r.

Numer raportu: Raport roczny R  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 400 1621 196 398329 864273 419
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 97131 00310 3597 085
Zysk (strata) brutto41 90729 0759 8736 645
Zysk (strata) netto33 87823 0737 9815 273
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 012-6 3714 008-1 456
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 283-13 983-4 072-3 196
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 757-16 077-2 534-3 674
Przepływy pieniężne netto, razem-11 250-36 431-2 650-8 326
Aktywa, razem 307 091263 94673 62759 662
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 188 727159 30345 24936 009
Zobowiązania długoterminowe 1 2972 620311592
Zobowiązania krótkoterminowe 187 430156 68344 93835 417
Kapitał własny 118 364104 64328 37923 653
Kapitał zakładowy 1 4551 455349329
Liczba akcji (w szt.) 14 50214 43214 50214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,341,600,550,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,341,600,550,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,167,251,961,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,167,251,961,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,240,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-29Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu
2018-04-29Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu
2018-04-29Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu
2018-04-29Piotr BurwiczCzłonek ZarząduTreść: Notoria Serwis