Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2018 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 28 lutego 2018 roku.
2018-03-05 - 15:35

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2018 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 28 lutego 2018 roku.
Data: 05.03.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Lato 2018 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień 2018 – październik 2018) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 28 lutego 2018 roku wyniosła 129.867 rezerwacje, co oznacza wzrost o 30,4 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu Lato 2017 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 99.567 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2018 do października 2018 roku.
Treść: Notoria Serwis