Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu grudniu 2017 roku
2018-01-25 - 13:28

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu grudniu 2017 roku
Data: 25.01.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018

Informacja o przychodach Spółki w miesiącu grudniu 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu grudniu 2017 roku wyniosła 77,0 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 74,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 3,1%. Przychody z pośrednictwa wyniosły 6,8 mln PLN i były wyższe o około 74,4% od przychodów analogicznego okresu 2016 roku, które wyniosły 3,9 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2017 roku wyniosły 83,8 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 78,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 6,6%.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.263,2 mln PLN i są wyższe o około 20,6% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wyniosły w tym okresie 1.047,2 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 125,9 mln PLN i były niższe o około "-" 15,8% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły w tym okresie 149,6 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.389,1 mln PLN i są wyższe o około 16,1% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wyniosły w tym okresie 1.196,8 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu grudniu 2017 roku wyniosła 77,0 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 74,7 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 3,1%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 8,4 mln PLN i były wyższe o około 52,7% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 5,5 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2017 roku wyniosły 85,4 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 80,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 6,5%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.263,2 mln PLN i są wyższe o około 20,6% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wyniosły w tym okresie 1.047,2 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 207,4 mln PLN i były niższe o około "-" 7,8% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły w tym okresie 225,0 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.470,6 mln PLN i są wyższe o około 15,6% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wyniosły w tym okresie 1.272,2 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za grudzień 2017 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o i ich dynamice – zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże – w mln PLN).
Treść: Notoria Serwis