Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu listopadzie 2017 roku
2017-12-27 - 13:13

Tytuł raportu: Informacja o przychodach Spółki w miesiącu listopadzie 2017 roku
Data: 27.12.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2017

Informacja o przychodach Spółki w miesiącu listopadzie 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu listopadzie 2017 roku wyniosła 76,8 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 75,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 1,3%. Przychody z pośrednictwa wyniosły 4,6 mln PLN i były wyższe o około 130,0% od przychodów analogicznego okresu 2016 roku, które wyniosły 2,0 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu listopadzie 2017 roku wyniosły 81,4 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 77,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 4,6%.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2017 roku wyniosły 1.186,2 mln PLN i są wyższe o około 22,0% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku, które wyniosły 972,5 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym wyniosły 119,1 mln PLN i były niższe o około "-" 18,3% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 145,7 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2017 roku wyniosły 1.305,3 mln PLN i są wyższe o około 16,7%, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku, które wyniosły 1.118,2 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu listopadzie 2017 roku wyniosła 76,8 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 75,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 1,3%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 7,5 mln PLN i były wyższe o około 200,0% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 2,5 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu listopadzie 2017 roku wyniosły 84,3 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, w którym przychody wyniosły 78,3 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 7,7%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2017 roku wyniosły 1.186,2 mln PLN i są wyższe o około 22,0% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku, które wyniosły 972,5 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym wyniosły 199,0 mln PLN i były niższe o około "-" 9,3% od przychodów analogicznego okresu roku 2016, które wyniosły 219,5 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2017 roku wyniosły 1.385,2 mln PLN i są wyższe o około 16,2% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 roku, które wyniosły 1.192,0 mln PLN.
Treść: Notoria Serwis