Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 września 2017 roku.


Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 września 2017 roku.
Data: 05.10.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2017

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty ZIMA 2017/2018 (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2016 – marzec 2017) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży

do dnia 30 września 2017 roku wyniosła 27 485 rezerwacji, co oznacza wzrost o 10,1 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu ZIMA 2016/2017 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 24.955 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie listopad 2017 – marzec 2018 roku.
Treść: Notoria Serwis