Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Raport roczny R 2016
2017-04-28 - 22:40

Tytuł raportu: Raport roczny R  2016
Data: 28.04.2017 r.

Numer raportu: Raport roczny R  2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 196 3981 114 617273 420266 349
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 00336 7167 0858 774
Zysk (strata) brutto29 07537 1586 6458 879
Zysk (strata) netto23 07329 7265 2737 103
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 3718 696-1 4562 078
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 2412 053-3 026491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 820-12 143-3 844-2 902
Przepływy pieniężne netto, razem-36 432-1 394-8 326-333
Aktywa, razem 263 946230 56959 66254 105
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 159 303135 28436 00931 746
Zobowiązania długoterminowe 2 30337552188
Zobowiązania krótkoterminowe 156 683134 90935 41731 658
Kapitał własny 104 64395 28523 65322 359
Kapitał zakładowy 1 4551 455329341
Liczba akcji (w szt.) 14 552 00014 552 00014 552 00014 552 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,592,040,360,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,592,040,360,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,196,551,631,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,196,551,631,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,230,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu
2017-04-28Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu
2017-04-28Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu
2017-04-28Piotr BurwiczCzłonek ZarząduTreść: Notoria Serwis