Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2017 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 kwietnia 2017 roku.


Tytuł raportu: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2017 od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
Data: 20.04.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty LATO 2017 (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2017) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 kwietnia 2017 roku wyniosła 132.831 rezerwacji, co oznacza wzrost o 35,21 % w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu LATO 2016 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 98.240 rezerwacji.

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie kwiecień – październik 2017 roku.
Treść: Notoria Serwis