Rainbow

Prospekt Emisyjny

W dniu 29 sierpnia 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Rainbow Tours SA.