Rainbow

Zarząd

Grzegorz Baszczyński - Prezes Zarządu   

 1-3-_DSC0199.jpg

 

 Urodzony w 1966 roku. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto ukończył 6-miesięczny kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

[1990–1993] Jet Aid Travel - Dyrektor ds. operacyjnych i współwłaściciel

[1994–2003] Rainbow Polska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (1994-2000); Prezes Zarządu (2000-2003); udziałowiec

[2003–obecnie] Rainbow Tours S.A. – Prezes Zarządu; akcjonariusz

[2003–obecnie] „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o. (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Prezes Zarządu

[2006-obecnie] „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.) (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2008–obecnie] Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.) (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2010–obecnie] „Bee & Free” Sp. z o.o. (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2016-obecnie] Flyoo Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik

Ponadto, Pan Grzegorz Baszczyński jest Członkiem Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

Poza wykonywaniem działalności w w/w spółkach, nie stanowiącej działalności konkurencyjnej wobec działalności Rainbow Tours S.A. (w ramach której działalność Pana Grzegorza Baszczyńskiego stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej), Pan Grzegorz Baszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Grzegorz Baszczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Tomasz Czapla – Wiceprezes Zarządu

_DSC0070.jpg

Urodzony w 1968 roku. Ukończył Wydział Włókienniczy na Politechnice Łódzkiej uzyskując tytuł inżyniera włókiennictwa.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

[1991–1996] Globtroter s.c. – współwłaściciel

[1996–2000] Globtroter Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; udziałowiec

[2000–2003] Rainbow Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; udziałowiec

[2003–obecnie] Rainbow Tours S.A. – Wiceprezes Zarządu; akcjonariusz

[2003–obecnie] „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o. (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2006-obecnie] „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.) (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Prezes Zarządu (od 2008 roku)

[2008–obecnie] Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.) (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2016-obecnie] TCZ Holding Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik

Poza wykonywaniem działalności w w/w spółkach, nie stanowiącej działalności konkurencyjnej wobec działalności Rainbow Tours S.A. (w ramach której działalność Pana Tomasza Czapli stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej), Pan Tomasz Czapla nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Tomasz Czapla nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Remigiusz Talarek – Wiceprezes Zarządu

_DSC0120.jpg

 

Urodzony w 1967 roku. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ponadto ukończył 6-miesięczny kurs mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania. W Rainbow Tours zajmuje się przede wszystkim nadzorem nad działem sprzedaży.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

[1991–1996] Globtroter s.c. – Twórca i współwłaściciel

[1996–2000] Globtroter Polska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu; udziałowiec

[2000–2003] Rainbow Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; udziałowiec

[2003–obecnie] Rainbow Tours S.A. – Wiceprezes Zarządu; akcjonariusz

[2003–obecnie] „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o. (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2006-obecnie] „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.) (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Wiceprezes Zarządu

[2008–obecnie] Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.) (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Prezes Zarządu

[2010–obecnie] „Bee & Free” Sp. z o.o. (podmiot zależny Rainbow Tours S.A.) – Prezes Zarządu

[2016-obecnie] Elephant Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik

Poza wykonywaniem działalności w w/w spółkach, nie stanowiącej działalności konkurencyjnej wobec działalności Rainbow Tours S.A. (w ramach której działalność Pana Remigiusza Talarka stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej), Pan Remigiusz Talarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Remigiusz Talarek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Piotr Burwicz – Członek Zarządu

Pan Piotr Burwicz (ur. 1978 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą finansową, najpierw na stanowiskach specjalistycznych w Volkswagen Bank Polska (lata 2002 – 2006), następnie w spółce emFinanse (Grupa mBanku), gdzie nadzorował m.in. sprzedaż kredytową i politykę produktową, a następnie pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego wskazanej spółki. W latach 2008 – 2015 Pan Piotr Burwicz związany był z Grupą Getin Noble Bank, gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów i Procesów oraz Dyrektora ds. Projektów i Rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki produktowej Banku, pracę centrów analiz kredytowo-leasingowych i centrów operacji dla klienta firmowego oraz tworzenie strategii Banku. Równolegle, w latach 2009 – 2014 związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej „Idea Bank Ukraina”, gdzie nadzorował m.in. relokację Banku z Iwano-Frankowska do Lwowa oraz szereg projektów transformujących Bank w nowoczesną instytucję finansową.

Pan Piotr Burwicz związany jest z Rainbow Tours SA od początku 2016 roku, gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki uczestniczy w wielu działaniach dotyczących m.in. sieci sprzedaży, wdrożeń produktowych, optymalizacji mechanizmów cenowych oraz obsługi Klientów.

Od dnia 01.01.2017 r. Pan Piotr Burwicz wszedł w skład Zarządu Spółki i pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours SA.

Pan Piotr Burwicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours SA, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Pan Piotr Burwicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.