Rainbow

Schemat organizacyjny

W poniższym pliku przedstawiony został podstawowy schemat organizacyjny Rainbow Tours S.A., wraz ze wskazaniem obszarów odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu w ramach struktury organizacyjnej.