Rainbow

Kalendarz Inwestora

2016 rok

7 stycznia 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2016 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 grudnia 2015 r.

25 stycznia 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc grudzień 2015 r.

25 lutego 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc styczeń 2016 r.

29 lutego 2016 r. Publikacja „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

7 marca 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2016 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 29 lutego 2016 r.

25 marca 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc luty 2016 r.

25 kwietnia 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc marzec 2016 r.

29 kwietnia 2016 r. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2015

29 kwietnia 2016 r. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

5 maja 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2016 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 kwietnia 2016 r.

13 maja 2016 r. Publikacja „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.

25 maja 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc kwiecień 2016 r.

7 czerwca 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 maja 2016 r.

20 czerwca 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2016 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 czerwca 2016 r.

27 czerwca 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc maj 2016 r.

25 lipca 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc czerwiec 2016 r.

8 sierpnia 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2016 r.

25 sierpnia 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc lipiec 2016 r.

31 sierpnia 2016 r. Publikacja „rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

26 września 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc sierpień 2016 r.

20 października 2016 r. Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 października 2016 r.

25 października 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc wrzesień 2016 r.

15 listopada 2016 r. Publikacja „rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

25 listopada 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc październik 2016 r.

27 grudnia 2016 r. Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży za miesiąc listopad 2016 r.