Rainbow

Grupa Kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wchodzi jednostka dominująca, tj. Rainbow Tours Spółka Akcyjna oraz niżej wskazane jednostki zależne:

gk.png

Działalność Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jako podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej, koncentruje się na organizacji i sprzedaży usług turystycznych własnych oraz pośrednictwie w sprzedaży usług turystycznych obcych, biletów autobusowych i biletów lotniczych. Oferta Grupy Kapitałowej obejmuje również m.in. obsługę kongresów, wyjazdów „incentive” oraz sprzedaż biletów promowych i pośrednictwo w wynajmie samochodów i hoteli.

Spółki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours:

(1) „BEE & FREE” Spółka z o.o. – spółka zależna

 • udział Rainbow Tours S.A. w „BEE & FREE” Sp. z o.o. – 100%
 • adres siedziby: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270
 • nr KRS: 0000134885, nr REGON: 015235473, nr NIP: 5262753447
 • opis działalności: pośrednictwo w sprzedaży bloków miejsc w samolotach charterowych

(2) RAINBOW INCENTIVE & INCOMING Spółka z o.o. (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.) – spółka zależna

 • udział Rainbow Tours S.A. w RAINBOW INCENTIVE & INCOMING Sp. z o.o. – 100%
 • adres siedziby: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270
 • nr KRS: 0000208105, nr REGON: 634587260, nr NIP: 7781418145
 • opis działalności: obsługa wyjazdów i wycieczek grupowych oraz wyjazdów typu „incentive” dla klientów (podmiotów) indywidualnych; począwszy od 2017 roku RAINBOW INCENTIVE & INCOMING specjalizuje się w przygotowaniu oferty kierowanej do firm, oferując różnego rodzaju zorganizowane imprezy „motywacyjne”, a także w przygotowywaniu i obsłudze imprez typu „incoming”, tj. imprez organizowanych w Polsce dla klientów zagranicznych; dotychczas poprzednik prawny spółki (tj. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.) było siecią biur podróży zlokalizowanych w centrach handlowych głównie Wielkopolski i pośredniczących w sprzedaży oferty największych touroperatorów krajowych i zagranicznych; w wyniku przeprowadzonej reorganizacji, biura sprzedaży wcielono do sieci Rainbow Tours S.A.

 (3) „MY WAY BY RAINBOW TOURS” Spółka z o.o. (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.) – spółka zależna

 • udział Rainbow Tours S.A. w „MY WAY BY RAINBOW TOURS” Sp. z o.o. – 100%
 • adres siedziby: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270
 • nr KRS: 0000261006, nr REGON: 100217357, nr NIP: 7251927175
 • opis działalności: Spółka zarządzała portalem internetowym [http://myway.r.pl] i w ramach tego portalu, uruchomionego w 2016 roku, była organizatorem tzw. „dynamicznego pakietowania”, indywidualnych rezerwacji w ramach systemu sprzedażowego dokonującego wyboru najlepszych opcji przelotów, propozycji hoteli lub innych usług związanych z podróżą. Od listopada 2017 roku projekt został zawieszony, a obecnie działalność „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. skoncentrowana jest na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pilotów, animatorów i rezydentów w ramach projektu „Akademii Rainbow” [strona internetowa: http://akademiarainbow.pl/]

(4) RAINBOW HOTELS A.E. [ANONYMI ETAIREIA -  spółka akcyjna prawa greckiego] (d. K. G. Athanasopoulos – I. Sklivas A.E.) – spółka zależna

 • udział Rainbow Tours S.A. w RAINBOW HOTELS A.E. – 99,99%
 • siedziba: Ateny, Grecja
 • nr Generalnego Rejestru Handlowego [G.E.MI.] : 70227224000
 • opis działalności: RAINBOW HOTELS A.E. jest właścicielem nieruchomości hotelowych w Grecji, na wyspie Zakynthos i zajmuje się świadczeniem usług hotelowych dla Rainbow Tours S.A. oraz innych touroperatorów

(5) WHITE OLIVE A.E. [ANONYMI ETAIREIA -  spółka akcyjna prawa greckiego] – spółka zależna

 • udział Rainbow Tours S.A. w WHITE OLIVE A.E. – 100%
 • siedziba: Ateny, Grecja
 • nr Generalnego Rejestru Handlowego [G.E.MI.] : 137576424000
 • opis działalności: usługi hotelowe we własnym kompleksie hotelowym (w fazie realizacji)