Rainbow

Regulamin Zarządu

Regulamin dostępny w załączniku.

Poniższy „Regulamin Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” obowiązuje od dnia 20 grudnia 2016 roku.