Rainbow

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin dostępny w załączniku.

Poniższy „Regulamin Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” obowiązuje od dnia 29 marca 2011 roku.