Rainbow

WZA 25.06.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rainbow Tours

Termin: 25 czerwca 2009 r., godz. 14.00.

Miejsce: Siedziba Spółki, Łódź, Piotrkowska 270.

 

W załączonym pliku ujawniono treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2009 roku.