Rainbow

WZA 25.06.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rainbow Tours

Termin: 25 czerwca 2009 r., godz. 14.00.

Miejsce: Siedziba Spółki, Łódź, Piotrkowska 270.