Rainbow

WZA 29.06.2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rainbow Tours

Termin: 29.06.2010, godz: 10.00

Miejsce: Siedziba Spółki ul. Piotrkowska 270, Łódź

 

 

W załączonym pliku ujawniono wyniki głosowań nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2010 roku.