Rainbow

WZA 06.06.2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rainbow Tours

Termin: 06 czerwca 2008 r., godz. 12.00

Miejsce: budynek Łódzkiego Inkubatora Technologicznego w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116.