Rainbow

Podstawowe informacje

Informacje podstawowe

 

Nazwa Spółki

RAINBOW TOURS S.A.

Nazwa skrócona PW

RAINBOW

Kod ISIN PW

PLRNBWT00031

Rynek notowań

równoległy 5 PLUS

System notowań

notowania ciągłe

Przynależność do sektora branżowego

Hotele i Restauracje

Indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki

WIG, WIG-PL

Data przystąpienia do programu wspierania płynności

01-10-2008 r.

Adres

90-361 Łódź, Piotrkowska 270

Telefon

042 680-38-20

Fax

042 680-38-69

www

R.pl

Email

sekretariat@R.pl

Prezes Zarządu

Grzegorz Baszczyński