Rainbow

Podstawowe informacje

 

Informacje podstawowe

 

Nazwa Spółki

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa skrócona PW

RAINBOW

Skrót

RBW

Kod ISIN PW

PLRNBWT00031

Rynek notowań

równoległy

System notowań

notowania ciągłe

Kod pre-LEI

25940062QUG3WEUEGE88

Sektor

600 [handel i usługi] / 630 [rekreacja i wypoczynek] / 632 [biura podróży]

Przynależność do sektora branżowego

Hotele i Restauracje

Indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki

WIG, WIG-Poland, sWIG80, InvestorMS

Data przystąpienia do programu wspierania płynności

01-10-2008 r.

Animator Rynku, Animator Notowań

822 – Copernicus Securities SA

02-019 Warszawa, Salzburg Center, ul. Grójecka 5

Adres siedziby

90-361 Łódź, Piotrkowska 270

Telefon

042 680-38-20

Fax

042 680-38-69

Strona www

http://R.pl

Email

sekretariat@R.pl

Prezes Zarządu

Grzegorz Baszczyński