Rainbow

GSM 06.06.2008r.

Ordinary Shareholders Meeting of Rainbow Tours S.A.

Term: 06 czerwca 2008 r., 12.00 pm.

Place: building of Łódzkiego Inkubatora Technologicznego in Łodź, Dubois 114/116 street.